Energiatermelés

A napelemes rendszerrel a Nap energiáját elektromos áram termelésre lehet használni, környezetbarát módon. A NAPELEM a napsugárzást egyenárammá alakítja, amelyet az INVERTER hálózati váltóárammá alakít át. Kiserőműként az elektromos hálózatra csatlakozva a megtermelt áram egy részét közvetlen elfogyasztjuk, a rögtön el nem fogyasztott áram a hálózatba visszatáplálásra kerül, az ÁRAMSZOLGÁLTATÓ elszámolja, jelenleg éves elszámolással (kWh). Így minden csepp áram hasznosítható. A jelenleg érvényes törvényi szabályzás szerint az éves fogyasztás mértékéig a napelemes termelést teljes árban átveszi az áramszolgáltató. Amennyiben éves szinten több energiát termel a rendszerünk, mint a fogyasztásunk, a szolgáltató kötelező átvételi áron kifizeti (általában 85%).
Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE) nevezzük azokat a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőműveket, melyek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t. A hálózati csatlakozás engedélyköteles, villamos tervezés szükséges hozzá, amelyet jogosultsággal rendelkező villamos tervező végezhet el.
A napelemek elhelyezhetők épületek tetejére, autóbeállóra, földre telepített állványra, de akár a tető vagy az épület integrált része is lehet. Minden lehetőségre van megfelelő TARTÓSZERKEZET.
A telepítéshez szükséges a megfelelő szaktudás, minőségi biztonsági szerelvények beszerelése is kötelező.