+36 30 440 7387

GINOP-4.1.2-18 Hatalmas energetikai pályázat Cégeknek (2018.02.14)

GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

 

A pályázatok benyújtása 2018. március 14-től 2018. június 28-ig lehetséges, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja:

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánjuk elérni.

Támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

Jelen kérelem keretében komplex projektet kell megvalósítani, amelyre vonatkozó előírások:

 1. A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 2. A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 3. A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

 

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek
 • épületenergetikai melléklet
 • statikai szakvélemény
 • környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály alapján kötelező)

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
  3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  1. Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
  2. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
  3. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag a B/I és B/II tevékenység esetén támogatható)
  1. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
  2. Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldásokkialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

 

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

D) Egyéb tevékenységek:

 1. Műszaki ellenőri szolgáltatás
 2. Projektmenedzsment: projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokat ellátó munkatárs alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása
 3. Az energetikai szakértő (2. számú melléklet szerinti) záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványának elkészítése.

 

Nem támogatható tevékenységek:
  • új építmény létrehozása
  • épületenergetikai fejlesztés, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
  • olyan projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával, éves szinten megtermelhető villamosenergia mennyisége meghaladja az épület fejlesztés utáni éves villamosenergia igényét
  • távhőrendszertől való leválás (kivéve: gőzközegű távhő)
  • olyan épület felújítása, mely nem tartozik a 176/2008 (VI. 30.) kormányrendelet hatálya alá

 

Kötelező vállalások:
 • A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak és azt fenntartja.
 • Az energetikai mellékletben szereplő:
  • A megújuló energia-termelés további kapacitása (kW)
  • Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
  • A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)
  • A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)

értékek nem csökkennek a fenntartási időszak alatt.

 

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • melyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló alapján keletkezett árbevétel összegét
 • gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozók
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
  • SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

 • a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
 • a Felhívás alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz
 • potenciálisan gazdaságilag nem életképes
 • amely a pontozási rendszerben nem éri el az 55 pontot
 • amellyel szemben a NAV, illetve az előszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként, de legfeljebb 50 millió forint.

 

A pályázatban segítséget nyújt kiemelt Partnerünk:

Forráscentrum Kft.

1133 Budapest, Thurzó utca 5/C. fszt. 7.

Tel.: 06-20-979-9753   •   Tel/Fax: 06-1-786-0183/06-1-700-1911

E-mail: info@forrascentrum.hu   •   Web: www.forrascentrum.hu

Kérje ajánlatunkat