Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével / KEHOP-5.1.1-17.

Felhívás címe: Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével
A Felhívás kódszáma: KEHOP-5.1.1-17

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,4 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-4 db.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 04. hó 17. naptól 2019. év 04. hó 17. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
– 2017. év 04. hó 26 nap
– 2017. év 05 hó 08 nap
– 2019. év 04 hó 17 nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

 

About Author

kapcsolat:

Kérje ajánlatunkat